Kontakt

EponaCom, s.r.o.
Štefánikova 22
066 01 Humenné

Telefón: +421 57 7861 200
Email: obchod@eponacom.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 45 420 688
DIČ: 2023005105
IČ DPH: SK2023005105

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 22656/P.

ING. ŠTEFAN GAČKO
konateľ spoločnosti

ING. MATÚŠ TEREFENKO
konateľ spoločnosti

Kontaktný formulár